Účetní firma Liška

  • Vedení kompletní účetní evidence právnických i fyzických osob.
  • Vedení kompletní daňové evidence fyzických osob.
  • Zpracování kompletní mzdové evidence klientů.
  • Zpracování daňových přiznání k dani z příjmů, DPH, silniční dani klientů.
  • Zpracování dalších ...